Certifikater

Certificering​

Hos Gunnar Kristensen VVS A/S tilbyder vi en bred vifte af opgaver – store som små. Uanset om du skal have hjælp til det ene eller det andet, stræber vi altid efter at finde den bedste løsning til netop dig. Finder du ikke netop det, som du skal have hjælp til beskrevet her, så kontakt os endelig.

Certificeret Mekanisk Automatiskbrandventilation installatør

Vi er godkendt og certificeret ABV-M installatører og må projektere, installer og vedligeholdelse af alle anlægstyper inden for ABV-M i henhold til DBI Retningslinje 027 Brandventilationsanlæg

ABV består af 7 anlægstyper

ABV-Type 1: Personsikkerhed
Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan bringe sig selv i sikkerhed uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen

ABV-Type 2: Bærende konstruktioner
Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevare deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimere skader på bygningen

ABV-Type 3: Overtænding
Hovedformålet med denne type brandventilation er at brgrændse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at der ikke sker overtænding

ABV-Type 4: ATA-Anlæg (OTV anlæg)
Hovedformålet med denne type brandventilation er, at sikre primære flugtveje og indsatsveje så personer og redningsberedskab kan benytte disse uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen

ABV-Type 5: Varme Luftsluser
Hovedformålet med denne type brandventilation er at hindre røg- og brandspredning igennem luftsluser til flugtvejstrapper

ABV-Type 6: Elevatorskakte
Hovedformålet med denne type brandventilation er at sikre mod røgspredning fra etage via elevatorskakte til andre brandceller eller brandsektioner

ABV-Type 7: Røgudluftningsanlæg
Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg fra bygningsafsnit og redningsberedskabets primære indsatsveje

Håndværkergaranti

Gunnar Kristensen VVS A/S er medlem af Håndværkergaranti. Dette er din sikkerhed som forbruger, idet alle medlemmer af Arbejdsgiverne er omfattet af Håndværkergaranti.

Håndværkergaranti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn – og får medhold – får rettet det fejlbehæftede arbejde. Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Dækker udgifter op til 100.000 kr.​
Håndværkergarantien dækker beløb på op til 100.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed du klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om Håndværkergaranti her.

VÆLG DIN INSTALLATØR MED OMHU – SÅ ER DU GARANTERET MOD FEJL!​

Rheinzink Certificeret

Gunnar Kristensen VVS A/S er godkendt og certificeret inden for Rheinzink produkter

Rheinzink certificeringen er en særlig ordning for de blikkenslagere og virksomheder, der arbejder med zink. Rheinzink-certificeringen vil ganske enkelt løfte det professionelle niveau og føre bevis for, at det altid kan betale sig at vælge det bedste. Dermed får du fremover sikkerhed for at du vælger en håndværker af et højt fagligt niveau.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 97 12 57 00 eller send en mail til gk-vvs@gk-vvs.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

(+45) 97 12 57 00
gk-vvs@gk-vvs.dk